Tính năng mới cập nhật

Chúng tôi sẽ cập nhật các tính năng mới theo từng phiên bản tại đây, để giúp bạn thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Hướng dẫn cách cập nhật tính năng mới

Các cách cập nhật ứng dụng trên điện thoại

  • Cách 1: Truy cập kho ứng dụng: iOS (app store) và Android (CH Play) và chọn cập nhật app

  • Cách 2: Ấn chọn "Khởi động lại để cập nhật" trong banner của app để khởi động và cập nhật tính năng mới

Cập nhật trên trang quản trị: Chúng tôi sẽ tự động cập nhật, bạn chỉ cần đăng nhập theo đường link công ty để sử dụng.

Các tính năng mới cập nhật

16/03/2022 [Báo cáo chấm công]: Bổ sung trường "Vị trí Công việc" vào 3 loại báo cáo: Xin nghỉ, chi tiết chấm công và chi tiết chấm công (new), hướng dẫn tải báo cáo tại đây

12/5/2022 [Đơn báo nghỉ]: Bổ sung tính năng lọc đơn báo theo cây nhận sự: Công ty - Phòng - Ban - Nhóm và lọc đơn từ ngày đến ngày.

12/5/2022 [Chi tiết dữ liệu chấm công]: Bổ sung dữ liệu cột Văn Phòng tại bảng chi tiết dữ liệu chấm công của nhân viên.

CMS -> Quản lý nhân sự -> Nhân viên -> Nhân viên bất kỳ -> Chi tiết chấm công.

07/6/2022 [Đơn báo]: Bổ sung tính năng cho phép chọn nhiều lý do nghỉ để lọc

Vị trí: CMS -> Quản lý nhân sự -> Đơn báo/Làm thêm -> Đơn báo

07/6/2022 [Đơn báo/đơn bù công/đơn đăng ký ca/xoay ca/đổi ca/làm thêm/nghỉ bù/làm bù]

Bổ sung tính năng cho phép thu hồi các loại đơn trên khi đơn ở trạng thái chờ duyệt

Vị trí: App -> Đơn báo/đơn bù công/đơn đăng ký ca/xoay ca/đổi ca/làm thêm/nghỉ bù/làm bù -> Lịch sử

Last updated