Hướng dẫn xin/duyệt chấm ngày công

Hướng dẫn xin duyệt chấm ngày công - Nhân viên

Cách 1: Chấm công online trên ứng dụng ACheckin thông qua ảnh làm việc của nhân viên

Sau khi được duyệt đơn Làm việc tại nhà thành công. Nhân viên cần khai báo địa chỉ và hình ảnh theo mốc thời gian mà nhà quản trị yêu cầu.

Bấm vào thông báo để cập nhật hình ảnh (Ảnh chụp và vị trí sẽ được gửi quản lý)

Lưu ý:

 • Hành động này sẽ lặp lại trong ngày làm việc đó

 • Thời gian mỗi lần chụp ảnh là do cấp quản lý của doanh nghiệp thiết lập trên CMS.

Cách 2: Chấm công online thông qua việc theo dõi các hoạt động trên máy tính của nhân viên

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng ACheckin bản PC

Cài đặt ứng dụng ACheckin - bản máy tính (PC)

Bước 2: Dùng ứng dụng ACheckin trên mobile quét đăng nhập

Bước 3: Chọn Checkin để checkin ca làm việc và làm việc bình thường trên máy tính.

Bước 4: Khi hết ca làm việc, nhân viên vào checkout để kết thúc ngày làm việc tại nhà.

Hướng dẫn duyệt chấm ngày công - Quản lý (Leader)

Đồng ý/Từ chối - Người quản lý quyết định xem có chấm công ngày hôm đó dựa trên cơ sở:

Nhân viên áp dụng cách 1 để xin chấm ngày công

Danh sách ảnh và vị trí được chụp trong ngày sẽ được gửi tới cho người quản lý khi nhân viên checkout

Sau khi nhân viên gửi ảnh, bấm vào mũi tên để xem báo cáo chi tiết

Chi tiết ảnh theo giờ, kèm theo vị trí nhân viên gửi ảnh

Nếu quản lý duyệt chấm công, đơn sẽ chuyển về mục đã duyệt.

Nhân viên áp dụng cách 2 để xin chấm ngày công

Ảnh 3 biểu đồ theo dõi ngày làm việc sẽ được gửi tới người quản lý khi nhân viên checkout

 1. Biểu đồ sử dụng app

  Hiển thị danh sách những ứng dụng mà nhân viên đã vào trong khoảng thời gian làm việc và thống kê nhân viên đã vào trong bao lâu

 2. Biểu đồ làm việc

  Thống kê trong thời gian làm việc (Active) nhân viên vào những mục nào

  • Work: thời gian nhân viên làm việc

  • Social: Thời gian nhân viên vào các ứng dụng giải trí

  • Message: Thời gian nhân viên nhắn tin

  • Video: Thời gian nhân viên xem video

  • Other: Thời gian nhân viên làm việc khác

 3. Biểu đồ Active

  • AFK: thời gian nhân viên tắt máy, gập máy, hay chỉ mở máy mà không có tác động của chuột và bàn phím(mở để máy đó)

  • Active: Tổng thời gian nhân viên có tác động đến máy: tác động đến chuột và bàn phím

Last updated