Hướng dẫn lấy tọa độ văn phòng

Áp dụng lấy thông tin khai báo địa điểm văn phòng. Giúp tăng tính chính xác cho hình thức chấm công bằng QR Code tĩnh

Cách lấy tọa độ trên máy tính

Bước 1: Vào google map gõ địa chỉ văn phòng hoặc chọn vị trí trên bản đồ

Bước 2: Chọn địa chỉ và click chuột phải vào địa chỉ đó --> Chọn Đây là gì? (What's here)

Bước 3: Dãy số trên màn hình là vĩ độ, kinh độ theo thứ tự.

Cách lấy tọa độ trên điện thoại

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Google Maps trên điện thoại hoặc tải Google Maps trên store tải Appstore hoặc Google Play.

Bước 2: Chọn một vị trí bạn muốn lấy và nhấn giữ trên màn hình tới khi xuất hiện chấm đỏ như hình. Bạn sẽ thấy tọa độ xuất hiện trên thanh tìm kiếm ở phía trên cùng (Android) hoặc ấn vào phần địa chỉ phía dưới sẽ thấy hiển thị (iOS).

Last updated