Quản lý và theo dõi Đơn báo/ Làm thêm

Thiết lập lý do nghỉ, làm đơn báo nghỉ hộ nhân viên, thiết lập và theo dõi làm thêm và thiết lập nghỉ bù.

Thiết lập đơn báo

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Đơn báo/Làm thêm → Thiết lập đơn báo

Cài đặt lý do nghỉ

Trong đó:

 • Lý do nghỉ: Khai báo tên lý do nghỉ. Ví dụ: Nghỉ phép, nghỉ không lương, đi công tác, nghỉ nửa ngày, xin làm muộn, xin về sớm,...

 • Ký hiệu viết tắt: Ký hiệu này sẽ được hiển thị trong báo cáo châm công để dễ theo dõi. Quy chuẩn phụ thuộc vào từng doanh nghiệp

 • Trừ % ngày công: Khi nhân viên xin nghỉ thì số % sẽ bị trừ vào ngày đi làm (1 ngày = 100%)

 • Trừ % ngày phép: Khi nhân viên xin nghỉ thì số % sẽ bị trừ vào ngày nghỉ phép (1 ngày = 100%)

 • Theo dõi checkin: Áp dụng cho việc xin làm việc tại nhà và có yêu cầu nhân viên phải báo cáo (chụp ảnh và gửi location) theo mốc thời gian. (Xem chi tiết hướng dẫn chức năng Làm việc từ xa)

 • Chọn thời gian: Mục này sẽ hiển thị khi chọn Theo dõi checkin

 • Áp dụng luồng duyệt: Tích chọn mục này thì khi gửi đơn báo sẽ được áp dụng 4 cấp duyệt: 1 Quản lý nhóm duyệt -> 2 Quản lý ban duyệt -> 3 Quản lý phòng duyệt -> 4 Quản lý công ty duyệt . Cấp trước phải duyệt thì mới đến lượt cấp sau duyệt, nếu cấp trước từ chối đơn thì trạng t của đơn sẽ là từ chối.

+ Nếu không chọn "Áp dụng luồng duyệt" thì đơn sẽ chỉ cần 1 cấp duyệt và quản lý trực tiếp duyệt.

Thiết lập gửi đơn/duyệt đơn

Trong đó:

 • Số đơn được gửi trong ngày Giới hạn số đơn được gửi trong ngày từ 1-5 hoặc không giới hạn

 • Số phép được nghỉ mối tháng: Giới hạn số đơn được gửi trong ngày từ 1-5 hoặc không giới hạn

 • Mặc định tắt "Giới hạn ngày leader phê duyệt đơn báo", Leader có thể duyệt đơn bất cứ thời điểm nào. Nếu bật giới hạn duyệt nghỉ, leader có thể duyệt đơn nghỉ trong vòng 30 ngày, trước ngày admin chọn từ danh sách.

 • Mặc định bật "Cho phép nhân viên gửi đơn nghỉ cho ngày đã qua", nhân viên sẽ gửi được đơn nghỉ cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu tắt cho phép nhân viên gửi đơn nghỉ cho ngày đã qua, nhân viên sẽ chỉ gửi được các đơn nghỉ cho những ngày hiện tại và tương lại.

 • Mặc định bật Chặn không gửi đơn trừ phép khi đã hết số ngày nghỉ phép. Nếu không chọn chặn gửi, người dùng vẫn được gửi đơn phép nhưng hết phép sẽ trừ vào công.

Theo dõi danh sách nhân viên nghỉ và tạo đơn xin nghỉ giúp nhân viên

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Đơn báo/Làm thêm → Đơn báo

Danh sách chi tiết nhân viên xin nghỉ sẽ được hiển thị.

Admin có thể tải xuống đơn 1 hay nhiều xin nghỉ của nhân viên bằng chọn tải xuống 1 đơn hoặc tích chọn nhiều và chọn "Xuất đơn"

Admin có thể xóa đơn xin nghỉ bằng cách chọn biểu tượng thùng rác màu đỏ

Nhân viên sẽ báo nghỉ tại ứng dụng ACheckin, xem hướng dẫn tại đây.

Tuy nhiên, với một vài trường hợp đặc biệt, người quản lý có thể báo nghỉ trên CMS giúp nhân viên bằng cách: Chọn Tạo đơn xin nghỉ --> Nhập thông tin nhân viên thời gian và lý do nghỉ --> Chọn Thêm

Thiết lập làm thêm

Vị trí: CMS --> Quản lý nhân sự --> Đơn báo/ Làm thêm --> Thiết lập làm thêm

Điền đầy đủ các thông tin, nội dung có dấu sao màu đỏ là bắt buộc, và ấn Thêm phía dưới cùng để thêm kiểu OT

Theo dõi danh sách nhân viên làm thêm

Vị trí: CMS → Quản lý nhân sự → Đơn báo/Làm thêm → Làm thêm

Danh sách chi tiết nhân viên có đơn xin làm thêm và tình trạng đơn sẽ được hiển thị.

Nhân viên sẽ xin làm thêm và quản lý duyệt đơn tại ứng dụng ACheckin, xem hướng dẫn tại đây.

Cài đặt nghỉ bù/ làm bù

Đơn nghỉ bù, làm bù ngày lễ áp dụng trong trường hợp nhân viên đi làm vào ngày lễ sau đó nghỉ bù hoặc ngược lại.

CMS --> Quản lý nhân sự --> Đơn báo/ Làm thêm --> Nghỉ bù ngày lễ

Giao diện sẽ hiển thị danh sách nhân viên đăng ký đơn bù, muốn cài đặt Nghỉ bù/ Làm bù chọn cài đặt --> Thêm đơn bù và thiết lập bằng cách điền đầy đủ các nội dung và ấn Lưu

Để thiết lập Nghỉ bù/ Làm bù chọn Cài đặt --> thiết lập Nghỉ bù/ Làm bù để thiết lập các tính năng như bên dưới.

Bật hiển thị đơn bù trên app để nhân viên và leader có thể gửi đơn và duyệt đơn.

Nhân viên sẽ gửi đơn bù và quản lý duyệt đơn tại ứng dụng ACheckin, xem hướng dẫn tại đây.

Last updated