Giới thiệu phân hệ chấm công

ACheckin cung cấp đa dạng các hình thức chấm công khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức

Mỗi một doanh nghiệp với qui mô và tính chất công việc khác nhau thì việc chấm công cũng khác nhau. ACheckin mang tới giải pháp chấm công đa dạng phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Trong phân hệ Chấm Công chúng tôi mang tới

Các hình thức chấm

1. Chấm công bằng QR Code

Hệ thống sinh ra mã QR Code sau đó nhân viên dùng ứng dụng ACheckin quét QR Code đó để ghi nhận và tính ngày công. Có 2 hình thức chính: QR Code độngQR Code tĩnh.

Cơ chế hoạt động: Mỗi một QR code được tạo ra sẽ chứa đựng thông tin workspace của doanh nghiệp, công ty. Điện thoại của bạn sẽ đại diện cho bạn trong hệ thống checkin. Khi dùng điện thoại để quét mã QR đó, hệ thống tiếp nhận thông tin sau đó thông báo và lưu vào dữ liệu rằng bạn đã checkin, checkout thành công.

a. Chấm công bằng QR Code động

Hệ thống sẽ thay đổi QR Code liên tục và không trùng

Yêu cầu: Cần cung cấp 1 máy tính hoặc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh kết nối mạng để hiện QR Code.

Ưu điểm:

 • Có thể thiết lập được màn hình hiển thị lời chào khi nhân viên hoàn tất chấm công.

 • Có 2 QR Code thay đổi liên tục giúp chấm công nhanh chóng và gia tăng tính chính xác.

 • Có camera từ máy tính để chụp ảnh lại nhân viên khi chấm công

Hướng dẫn tạo máy checkin

b. Chấm công bằng QR Code tĩnh

Hệ thống sẽ cung cấp 1 mã QR Code cố định có thể sẵn gắn với địa điểm (kinh độ và vĩ độ) để tăng tính chính. Nhân viên sẽ quét QR Code đó để checkin/ checkout

Yêu cầu: Không cần thiết bị chỉ cần in mã QR Code để nhân viên quét bằng ứng dụng

Ưu điểm:

 • Không cần thiết bị

 • Dễ dàng thiết lập

 • Không phụ thuộc vào đường truyền mạng

Tuy nhiên hình thức này chính chính xác không cao.

Hướng dẫn tạo QR Code tĩnh

2. Chấm công bằng Vị Trí

Hệ thống sẽ thiết lập vị trí văn phòng thông qua định vị

Yêu cầu: Mỗi nhân viên cần cho phép ứng dụng ACheckin truy cập vị trị

Ưu điểm:

 • Không cần thiết bị

 • Dễ dàng thiết lập

Tính chính xác và độ ổn định kém.

Để chấm công bằng phương thức này, người quản trị cần tạo/thêm văn phòng. Mỗi văn phòng sẽ tương ứng với 1 địa điểm (kinh độ, vĩ độ) được thiết lập sẵn.

3. Chấm công bằng Vị Trí và WiFi

Hệ thống sẽ thiết lập vị trí văn phòng thông qua định vị kết hợp với truy cập vào wifi của công ty để chấm công

Yêu cầu: Mỗi nhân viên cần cho phép ứng dụng ACheckin truy cập vị trí

Ưu điểm:

 • Không cần thiết bị

 • Dễ dàng thiết lập

Tuy nhiên tính chính xác và sự ổn định không cao.

4. Chấm công bằng hệ thống WiFi (WifiBiz)

WifiBiz mang tới giải pháp giúp doanh nghiệp tận dụng hệ thống hạ tầng mạng wifi để quản lý nhân sự và truyền thông nội bộ.

Yêu cầu: Thiết lập hệ thống WifiBiz để quản lý

Ưu điểm:

 • Tính chính xác cao

 • Tự động bằng hệ thống wifi

 • Kết hợp hệ thống Wifi Marketing nội bộ

Liên hệ sale.acheckin@appota.com để nhận báo giá cho chức năng này.

Last updated