Tạo máy checkin

Áp dụng cho hình thức chấm công qua QR Code động

Vị trí

Trang quản trị (CMS) → Quản lý tài nguyên → Máy checkin

Quyền thiết lập

Người khởi tạo (tài khoản owner) và nhóm nhân viên được phân quyền Admin

Số lượng máy

Tuỳ theo từng gói đăng ký

Đối với gói Basic, mỗi Doanh nghiệp sẽ được cho phép kích hoạt 03 Máy Checkin. Bạn sẽ chỉ được kích hoạt 03 Máy Checkin một lần duy nhất và không thay đổi được thiết bị khi đã kích hoạt.

Cài đặt máy checkin

Trên các thiết bị thông minh qua trình duyệt hoặc máy tính sử dụng hệ điều hành Windows/Android/Linux.

Lưu ý: Nếu được kích hoạt trên bất kì thiết bị nào → Thiết bị đó sẽ trở thành Máy Checkin cho doanh nghiệp của bạn và cho phép tất cả nhân viên quét mã QR trên thiết bị đó để check-in/out. Số máy checkin là giới hạn theo gói đăng ký. Không được xóa máy checkin đã tạo.

Bước 1: Chọn 1 trong các cách sau để cài máy

- Cài đặt qua hệ điều hành Windows/ Android/ Linux

Chọn các nút tải phù hợp với hệ điều hành của máy và cài đặt phần

- Cài đặt qua trình duyệt website

Ấn Mở trình duyệt hoặc sao chép link để kích hoạt máy checkin

Bước 2: Kích hoạt máy checkin

Sau khi hoàn thành kích hoạt màn hình checkin sẽ có dạng 2 QR Code như hình. Các QR Code sẽ đổi liên tục 30 giây/lần hoặc khi có người checkin thành công.

Last updated