Links

Hướng dẫn đăng nhập cho nhân viên mới

Nhân viên sẽ nhận được mail sau khi người quản lý thêm nhân viên vào workspace.
Mail mời được gửi tới
Sau khi nhận được mail thì làm theo hướng dẫn dưới đây
Bước 1: Tải ứng dụng
Bước 2: Quét mã mời được gửi vào mail
Quét mã mời
Bước 2: Đăng ký tài khoản theo số điện thoại
Chọn Đăng nhập bằng số điện thoại để đăng ký
Bước 3: Nhập mã OTP được gửi tới và thiết lập mật khẩu
Bước 4: Chọn workspace để tham gia
Chọn workspace để tham gia
Nếu bạn nghĩ mình đã có tài khoản, bạn có thể sử dụng tài khoản đã tồn tại của mình. Bạn có thế chọn nút "Quên mật khẩu" ở màn hình đăng nhập trên ứng dụng nếu bạn gặp vấn đề trong việc đăng nhập.
Trong trường hợp nhân viên thay đổi sổ điện thoại mới, và vẫn muốn lưu các dữ liệu tại tài khoản hiện tại, nhân viên vui lòng liên lạc Admin để thay đổi số điện thoại theo hướng dẫn dưới đây.
Clip hướng dẫn đăng nhập cho nhân viên mới