Giới thiệu giải pháp quản lý nhân sự từ xa

Giải pháp quản lý nhân sự từ xa (work from home) đáp ứng nhu cầu của người lao động và tổ chức. Nhân viên không cần có mặt tại công ty, đồng thời doanh nghiệp cập nhật được quá trình làm việc.

Chức năng này cho phép nhân viên không cần đến công ty nhưng vẫn chấm công và cập nhật quá trình làm việc cho cấp quản lý. Sau mỗi khoảng thời gian nhất định, họ được thông báo gửi hình ảnh xác nhận kèm với vị trí làm việc qua ứng dụng. Người quản lý sẽ dựa vào những thông tin đó, kèm theo đánh giá kết quả công việc để quyết định duyệt chấm công cho nhân viên. Khi được duyệt, ngày làm việc đó được ghi nhận và tính công đầy đủ.

Ngoài ra, chủ doanh nghiệp và các bộ phận liên quan có thể theo dõi được báo cáo thống kê số lượng nhân viên xin làm việc tại nhà cũng như chi tiết hoạt động của từng người. Từ đó, việc đánh giá trở nên minh bạch và chính xác hơn.

Giải pháp hoạt động thông qua 1 trong 2 phương thức:

  1. Nhân viên sử dụng ứng dụng ACheckin để cập nhật địa điểm và hinh ảnh mỗi khoảng thời gian nhất định để báo cáo cho người quản lý.

  2. Nhân viên cài đặt ứng dụng ACheckin dành cho PC, ứng dụng này sẽ ghi lại hoạt động sử dụng máy tính trong thời gian làm việc (từ lúc checkin đến khi checkout) và báo cáo cho người quản lý.

Cách thức hoạt động

Bước 1: Nhân viên xin Làm việc ở nhà --> Leader duyệt đơn

Bước 2:

  • Nếu sử dụng ứng dụng ACheckin --> Mỗi 30 phút (đổi được) nhân viên sẽ phải chụp ảnh (kèm location) và gửi tới leader.

  • Nếu sử dụng ứng dụng ACheckin PC --> Checkin và checkout bằng cách quét QR Code trên ứng dụng

Bước 3:

Cuối ngày, các thông tin từ ứng dụng về hoạt động trong thời gian làm việc của nhân viên sẽ được gửi tới leader. Lúc này leader có quyền duyệt hoặc từ chối chấm công cho nhân viên.

Last updated