Giới thiệu và hướng dẫn tải ứng dụng ACheckin

Ứng dụng ACheckin cho phép các nhân viên quản lý thông tin cá nhân cũng như công việc ngay trên điện thoại mình, giúp tối ưu thời gian và khả năng làm việc.

Các tính năng chính

 • Chấm thông minh qua các thức quét mã QR thời gian thực, vị trí hoặc wifi.

 • Xin phép và duyệt các hoạt động liên quan tới thời gian làm việc (xin nghỉ, đăng ký lịch làm việc,...)

 • Quản lý thông tin cá nhân: Lịch làm việc, dữ liệu chấm công, lịch họp...

 • Quản lý dữ liệu nhân viên dành cho Leader: Quản lý thông tin nhân viên, năng suất làm việc nhân viên, quản lý thông tin dự án.

 • Điều khiển thiết bị IoT.

 • Đánh giá và kiểm tra năng suất làm việc theo các dự án.

 • Nhận thông báo tức thời từ Công ty và Nhân sự.

 • Đặt phòng họp và push thông báo nhắc nhở cho các team tham gia họp.

 • Quản lý lịch làm việc cá nhân và công ty.

 • Workplace - Bảng tin kiêm mạng xã hội nội bộ. Cung cấp tính năng đánh giá ẩn danh nhằm mang kết quả trực quan nhất.

 • Quản trị hệ thống dành cho Admin.

Hướng dẫn tải ứng dụng ACheckin

Truy cập https://acheckin.vn/download trên điện thoại để tải ứng dụng. Hoặc lên kho tải GooglePlay hoặc Appstore tìm ứng dụng "ACheckin"

Last updated