Hướng dẫn sử dụng tài liệu

Trong kho tài liệu này chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A -> Z để giúp bạn hoàn thành thiết lập và sử dụng giải pháp ACheckin

Dưới đây là các tips để bạn tìm thông tin trong trang tài liệu này được hiệu quả nhất

Cấu trúc các bài viết trong tài liệu

Ở mỗi bài viết cũng chia thành các ý lớn, để theo dõi nội dung các ý lớn vui lòng xem phía bên phải màn hình

Cách tìm từ khóa

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng trên ACheckin. Vì vậy bạn có thể xem tên tính năng đó trên CMS/ứng dụng ACheckin và tìm đúng từ khóa đó trên tài liệu là có thể ra các bài viết liên quan:

Zoom ảnh trong bài viết

Để nhìn rõ hơn chi tiết của ảnh hướng dẫn, bạn chỉ cần click vào ảnh để zoom lớn

Đề xuất hướng dẫn khác

Nếu không tìm thấy hướng dẫn bạn cần, hãy click vào biểu tượng livechat dưới góc phải màn hình website hoặc trang CMS, chat với chúng tôi để yêu cầu câu trả lời và đề xuất một bài hướng dẫn phù hợp

Last updated