Links
Comment on page

Thêm nhân viên vào workspace

Thêm nhân viên theo danh sách có sẵn hoặc thêm từng cá nhân vào trong workspace.

Thêm danh sách nhân viên

Vị trí: CMS → Chọn Quản lý nhân sự → Nhân Viên → Chức năng
Bước 1: Tải mẫu nhân viên
Bước 2: Mở File mẫu có tên “ import_staff_template” mà bạn vừa tải về → Nhập dữ liệu theo các trường có sẵn.
File mẫu có thể tải tại đây
import_staffs_template.xlsx
13KB
Binary
Lưu ý: Trong file có lưu ý những trường bắt buộc phải nhập hay không. Giữ nguyên định dạng căn trái/ phải của File theo ban đầu.
Bước 3: Sau khi hoàn tất → Chọn “Nhập danh sách nhân viên“ để tải lên file nhân viên
File nhân viên sau khi upload cũng có thể được download xuống bằng file excel để phục vụ cho các mục đích khác.

Thêm từng nhân viên

Vị trí: CMS → Chọn Quản lý nhân sự → Nhân Viên → Thêm nhân viên
Bước 1: Điền thông tin của nhân viên
Bước 2: Sau khi hoàn thành thêm, nhân viên sẽ nhận được email kích hoạt để tham gia vào workspace
Những mục có dấu sao đỏ là bắt buộc. Các thông tin này đều có thể sửa sau đó trừ mục số điện thoại đăng ký đã được kích hoạt.

Kích hoạt thư mời tham gia

Sau khi được thêm vào danh sách nhân viên của workspace, nhân viên sẽ nhận được thư mời tham gia workspace qua mail.
Thư mời tham gia workspace
Nhân viên tải ứng dụng ACheckin sau đó chọn vào biểu tượng quét QR Code
để quét hoặc sử dụng điện thoại nhấn vào đường link đính kèm.
Trong trường hợp không nhân được email vui lòng kiểm tra lại hòm mail rác. Nếu vẫn không có thì có khả năng hòm mail của nhân viên đó đã chặn nhận email tự động. Vui lòng thử cách mời nhân viên qua link
Vị trí: CMS → Chọn Quản lý nhân sự → Nhân Viên → Link mời nhân viên
Bạn có thể mời các thành viên của mình tham gia nhóm bằng bất kỳ phương pháp nào được liệt kê dưới đây:
  • Mời qua link - Copy đường link và gửi tới người muốn mời (nhiều người cùng tham gia được)
  • Mời qua QRCode - Tải ảnh QR Code về và dùng ứng dụng ACheckin để quét
  • Mời qua Email - Nhập email người muốn mời
Cài đặt lời mời:
  • Cho phép kiểm duyệt sau khi nhân viên click link hoặc quét QR Code
  • Tất cả lời mời đều có hạn. Có thể tùy chỉnh thời gian hết hạn của link/QR Code mời.
Với mỗi một lần mời qua link hoặc QR Code mà có thiết lập cần kiểm duyệt, người quản trị cần duyệt từng đơn yêu cầu tham gia.
Thiết lập kiểm duyệt
Để duyệt nhân viên được mời chọn Danh sách kiểm duyệt
Có thể duyệt từng nhân viên hoặc tất cả nhân viên hiển thị trong danh sách
Duyệt nhân viên tham gia workspace