Chấm công bằng QR Code động

Hệ thống sẽ thay đổi QR Code liên tục và không trùng lặp. Mỗi nhân viên sẽ quét 1 mã QR khác nhau qua ứng dụng ACheckin, hệ thống sẽ ghi nhận chấm công khi hoàn tất quét.

Yêu cầu: Cần cung cấp 1 máy tính hoặc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh kết nối mạng để hiện QR Code.

Ưu điểm:

  • Có thể thiết lập được màn hình hiển thị lời chào khi nhân viên hoàn tất chấm công.

  • Có 2 QR Code thay đổi liên tục giúp chấm công nhanh chóng và gia tăng tính chính xác.

  • Có camera từ máy tính để chụp ảnh lại nhân viên khi chấm công

Thiết lập:

Last updated