Links
Comment on page

Cài đặt ứng dụng ACheckin - bản máy tính (PC)

Tải về ACheckin dành cho 2 hệ điều hành MacOS và Windows

Hướng dẫn cài đặt

MacOS

Ấn vào file vừa tải → Kéo ACheckin vào Applications
Vào Applications → Nhấn vào ACheckin → Hiển thị thông báo sử dụng phần mềm → chọn Open
Vào System Preferences → Chọn Security & Privacy
Chọn mục General → Chọn mục ACheckin và click chọn Open Anyway
Hiển thị popup → Click chọn Open → Cài đặt thành công

Windows

Ấn vào file vừa tải → Chọn Run
Đợi ứng dụng Cài đặt → Cài đặt thành công