Cài đặt ứng dụng ACheckin - bản máy tính (PC)

Tải về ACheckin dành cho 2 hệ điều hành MacOS và Windows

Hướng dẫn cài đặt

MacOS

Ấn vào file vừa tải → Kéo ACheckin vào Applications

Vào Applications → Nhấn vào ACheckin → Hiển thị thông báo sử dụng phần mềm → chọn Open

Vào System Preferences → Chọn Security & Privacy

Chọn mục General → Chọn mục ACheckin và click chọn Open Anyway

Hiển thị popup → Click chọn Open → Cài đặt thành công

Windows

Ấn vào file vừa tải → Chọn Run

Đợi ứng dụng Cài đặt → Cài đặt thành công

Last updated